Ακολουθεί ένας βήμα προς βήμα οδηγός για τη χρήση της εφαρμογής υπολογισμού της β χοριακής ορμόνης. Το αποτέλεσμα αυτό θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της εγκυμοσύνης σας:

1. Θα χρειαστείτε τα αποτελέσματα δύο αιματολογικών εξετάσεων που μετρούν τα επίπεδα της β χοριακής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακριβείς τιμές για κάθε εξέταση.

2. Χρησιμοποιήστε την online εφαρμογή μας.

3. Εισάγετε την τιμή της β χοριακής από την πρώτη εξέταση αίματος στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, εισάγετε την δεύτερη τιμή της εξέτασης αίματος και το χρονικό διάστημα σε ώρες μεταξύ των 2 δειγμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε ακριβή αποτελέσματα.

4. Υπολογίστε τον χρόνο διπλασιασμού: Η εφαρμογή θα αναλύσει τις δύο τιμές β χοριακής και το χρόνο μεταξύ των εξετάσεων για να προσδιορίσει το χρόνο διπλασιασμού. Ο χρόνος διπλασιασμού είναι ο αριθμός των ωρών ή των ημερών που χρειάζονται για να διπλασιαστούν τα επίπεδα της β χοριακής.

Αυτή η πληροφορία θα σας πει πώς εξελίσσεται η εγκυμοσύνη σας.

Ερμηνεία των επιπέδων της β χοριακής :

Τα επίπεδα της β χοριακής θα πρέπει να διπλασιάζονται κάθε 48-72 ώρες από την τέταρτη έως την έκτη εβδομάδα, αλλά αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλους. Οι τιμές της β χοριακής μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο και παρόλα αυτά να έχουν ως αποτέλεσμα μια φυσιολογική εγκυμοσύνη. Μια αύξηση της τάξης του 35% σε 48 ώρες εκτιμάται ως η ελάχιστη αύξηση που συνάδει με μια βιώσιμη ενδομήτρια εγκυμοσύνη.

5. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας: Αν και η εφαρμογή υπολογισμού της β χοριακής μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τα επίπεδα της β χοριακής ή την εγκυμοσύνη σας, είναι πάντα καλύτερο να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Αυτός μπορεί να σας παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές και να ερμηνεύσει καλύτερα τις εξετάσεις σας.

Να θυμάστε ότι κάθε εγκυμοσύνη είναι μοναδική και τα επίπεδα β χοριακής μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Η εφαρμογή μας είναι μόνο ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τις μεταβολές των επιπέδων της β χοριακής.